عکس یاشاسین آزربایجان یاشاسین تراختور
متن رنگی

http://aytam.1000charge.com/ خرید شارژ اینترنتی

بیز گلیروخ ای آسیا، تورکلرین ایفتیخارویخ، تیراختورون عاشقیوخ، هر تیمین بیز سروریوخ چوخلی زحمتلر چهدوخ، تا بو گونی بیز گوردوخ، آندولا اللها کی بیز، حقیمیزه ال تاپدوخ تک توپ پيش بيني مسابقات فوتبال به زبان سرخم خنديدي - انقلابه سبزت را به نظاره نشستم - در مرگ درياچه ام سکوت مکن - تا به وداع خليجت نخندم آلدیغمیز بیلگیلارا بو سایت یئنی دا فیلتر اولوب دی

طبق ماده 12 قانون آز- تيراختور بازيكن ستاره دار اين چنين تعريف شده است:

بازيكن ستاره دار (اولدوزلو اويونچو):
بازيكني كه بومي
بودن آن مطرح نيست و آنچنان باغيرت و عاشق تيراختور آذربايجان

و هواداران مي باشد كه هميشه در سختي و مشكلات دركنار تيم و هواداران مي باشد

و بخاطر منافع شخصي تيراختور حاشيه درست نمي كند.

بازيكن ستاره دار تيراختور داراي ويژگي هاي زير مي باشد

1- افتخار مي كند كه بازيكن تيم تيراختور آذربايجان است

2- در مواقع بحرانهاي مالي جهت قرارداد، چك سفيد امضا مي كند

3- بخاطر برخي مسائل و مشكلات مالي و مديريتي، براي تيم حاشيه درست نمي كند

4- به هيچ عنوان مصاحبه اي كه ممكن است تمركز تيم و هواداران را بهم بريزد و

باعث حاشيه شود، انجام نمي دهد

5- رفتار و حركتي كه مغاير با فرهنگ تيراختور و آذربايجان و مردم با شرف تورك

باشد، انجام نمي دهد(مثل اعتراض به تعويض و رقص كره اي..)

6- خود را سرباز تيم تيراختور آذربايجان مي داند

7- به خواسته ها و احساسات هواداران ميليوني تيراختور احترام مي گذارد و پاسخ

مي دهد و به اين هواداران افتخار مي كند

8- عشق و تعصبش را به تيراختور و هوادارانش هميشه آشكارا بيان مي كند.

(قانون آز- تيراختور توسط گروهي از دانشجويان تورك دانشگاههاي تهران به دو زبان توركي و فارسي در حال تدوين

مي باشد و بزودي جهت نظرسنجي و نظرخواهي ارائه خواهد شد و نسخه نهايي منتشر خواهد شد.)


یارپاق لار :

دریافت کد نمایش تبلیغات حیدربابا یه سلام!