عکس یاشاسین آزربایجان یاشاسین تراختور
متن رنگی

http://aytam.1000charge.com/ خرید شارژ اینترنتی

بیز گلیروخ ای آسیا، تورکلرین ایفتیخارویخ، تیراختورون عاشقیوخ، هر تیمین بیز سروریوخ چوخلی زحمتلر چهدوخ، تا بو گونی بیز گوردوخ، آندولا اللها کی بیز، حقیمیزه ال تاپدوخ تک توپ پيش بيني مسابقات فوتبال به زبان سرخم خنديدي - انقلابه سبزت را به نظاره نشستم - در مرگ درياچه ام سکوت مکن - تا به وداع خليجت نخندم آلدیغمیز بیلگیلارا بو سایت یئنی دا فیلتر اولوب دی
یاییلیب : پنجشنبه 21 فروردین 1393 | یازار : آنا وطن سوزو | بؤلوم : إدمان | 2 باخيش لار
تو در سرزمين گرگ ها چه مي كني
مگر نشنيدي، زوزه گرگ ها را
در يك شب زمستاني!
گرگ ها
شب ها، خوب مي بينند

خوب، زوزه مي كشند
خوب، حمله مي كنند
و خوب، مي درند.
چشمان گرگ هاي اين سرزمين
همچون آتش مي سوزند، در شب ها
در كدامين سرزمين سراغ داري
ميدان شهرش را
«قورد مئيداني» بگذارند؟
تو برو
تو غريبي در اين سرزمين
با آن كه تمام خاك هايش را مي شناسي
برف هايش را، آب كردي
و حسرت اش را، در آغوش گرفتي.
با اين همه
گرگ ها در اين شهر
راه خروج را نشان نمي دهند
و تو در تبريز اشغال شده
اسير مي شوي.
تو آزادي
مي تواني چارقد خود را باز كني
و گل هاي سرزمين ام را به آتش كشي.
آن چه را دوست داري
مي تواني فرياد بزني
اما نه در سرزمين من!
در سرزمين من
فقط گرگ ها زوزوه مي كشند
برو، برو
ساوالان را كه تو ديدي!
با آن متانت
و وقار نشسته بر آسمان
آتشي در دل دارد
و سهند نيز با آن گل هاي رنگارنگ اش
آتش در دل مي پرورد
اما تو آتشي نداري كه گرگ ها را بترساني
آتش تمام اين سرزمين را
من ربوده ام
و آزربايجان
در اشغال من است!
یارپاق لار :

دریافت کد نمایش تبلیغات حیدربابا یه سلام!