عکس یاشاسین آزربایجان یاشاسین تراختور
متن رنگی

http://aytam.1000charge.com/ خرید شارژ اینترنتی

بیز گلیروخ ای آسیا، تورکلرین ایفتیخارویخ، تیراختورون عاشقیوخ، هر تیمین بیز سروریوخ چوخلی زحمتلر چهدوخ، تا بو گونی بیز گوردوخ، آندولا اللها کی بیز، حقیمیزه ال تاپدوخ تک توپ پيش بيني مسابقات فوتبال به زبان سرخم خنديدي - انقلابه سبزت را به نظاره نشستم - در مرگ درياچه ام سکوت مکن - تا به وداع خليجت نخندم آلدیغمیز بیلگیلارا بو سایت یئنی دا فیلتر اولوب دی

ما با موسيقي، ساز، فرهنگ و عشقمان به ديگر ملتها و مهمانوازي خود، به تمام دشمنان نادان و كج فهم ملتمان كه با ساده لوحانه نگري و سوء استفاده نگري و با ‌قوم آذري ناميدن ملت ما، با ممنوع كردن تحصيل به زبان مادريمان (توركي)، با ممنوع كردن اسامي توركي براي فرزندان و مكانها و شهرها و روستاها و رودهايمان، و با توهين و تمسخر، قصد اضمحلال و نابودسازي هويتمان را دارند، واقعيت و موجوديت خود را بر جهانيان ثابت خواهيم كرد.

ما وجود داريم، ما توركهاي آزربايجان وجود داريم و كساني كه مي خواهند موجوديت ما را انكار كنند، زباله دان تاريخ از آنها پذيرائي خواهد كرد.

Geri ana dili, ana üçün aşağı geri

پشت كردن به زبان مادري، كمتر از پشت كردن به مادر نيست

یارپاق لار :

دریافت کد نمایش تبلیغات حیدربابا یه سلام!