عکس یاشاسین آزربایجان یاشاسین تراختور
متن رنگی

http://aytam.1000charge.com/ خرید شارژ اینترنتی

بیز گلیروخ ای آسیا، تورکلرین ایفتیخارویخ، تیراختورون عاشقیوخ، هر تیمین بیز سروریوخ چوخلی زحمتلر چهدوخ، تا بو گونی بیز گوردوخ، آندولا اللها کی بیز، حقیمیزه ال تاپدوخ تک توپ پيش بيني مسابقات فوتبال به زبان سرخم خنديدي - انقلابه سبزت را به نظاره نشستم - در مرگ درياچه ام سکوت مکن - تا به وداع خليجت نخندم آلدیغمیز بیلگیلارا بو سایت یئنی دا فیلتر اولوب دی

كمپين امضاء براي تأسيس فرهنگستان زبان و ادب تركي در ايران ما خواستار تأسيس فرهنگستان زبان و ادب تركي در ايران هستيم! "تركي" و يا "زبان ترك" به همراه تركمني يكي از دو زبان شاخۀ اوغوزي خانواده زبانهاي توركيك رايج در ايران مي باشد. به اين زبان در شمال غرب ايران (در تمام و يا بخشي از ١٣ استان)، مركز، جنوب و شمال شرق آن سخن گفته مي‌شود. لهجه‌هاي گوناگون زبان تركي، زبان مادري ٣٣-٤٥ درصد از مردم ايران، در شهرها و روستاها و برخي از طوائف (قشقائي، ...) است. زبان تركي مؤلفه‌اي بنيادين در فرهنگ شكل گرفته در طول تاريخ طولاني جامعۀ ترك ايران است. متأسفانه از دورۀ مشروطيت به بعد در ايران روند طرد زبان تركي از نظام آموزشي و مطبوعات و ... آغاز شد و پس از آن اين زبان به طور سيستماتيك و به روشهاي مستقيم و غيرمستقيم در معرض فشار و تضييق و حتي انكار و امحاء قرار گرفت.

نظر به اينكه زبان تركي، زبان دوم ايران و كليد بخش عظيمي از ذخاير پربهاي فرهنگي و علمي و ادبي تمدن اسلامي و از اركان هويت فرهنگي مردم ترك ساكن در ايران، حتي كل مردمان آن است؛ با توجه به اصل پانزدهم و ديگر اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و يأس و دلسردي‌اي كه عدم اجراي اين اصول و ديگر وعده‌هاي بيشمار داده شده غير متحقق توسط مقامات در جامعۀ ترك ايجاد كرده است؛ و با در نظر گرفتن تحولات مثبت و پيشرفتهاي حاصله در امر حفظ و صيانت زبانهاي رايج در كشورهاي همسايه از سوي دولتهاي مربوطه، اميد مي‌رود كه دولت جمهوري اسلامي ايران نيز به تعلل و اهمال در اين باره پايان دهد، از برخورد صرف امنيتي به مسألۀ زبان تركي و مباحثات سياسي عبث و بي‌آينده‌اي چون "آيا در ايران ترك وجود دارد و يانه، آيا تركي زبان است و يا نه، آيا تركي مي‌بايد در مدارس بكار رود يا نه، اين زبان تركي نيست و گويش آذري است، ....." گذر كرده و با جديت به اعادۀ حقوق زباني-فرهنگي معوقۀ جامعۀ ترك ساكن در ايران بپردازد.

در اين رابطه، تأسيس فرهنگستان زبان و ادب تركي، به منظور تقويت و گسترش زبان تركي و تجهيز آن، رفع تشتت موجود و ايجاد هماهنگي در فعاليتهاي مراكز فرهنگي و پژوهشي و سازمان دادن به تبادل تجربه در زمينۀ تحقيقات و مطالعات در حوزۀ زبان و ادب تركي و صرفه‌جويي در نيرو و استفادۀ صحيح از كارشناسان و پژوهشگران و ايجاد مرجعي معتبر و برخوردار از وجهه و حيثيت جهاني در اين حوزه، مركب از محققان و اديبان و صاحب‌نظران برجستۀ زبان و ادب تركي و از تمام جغرافياي ترك‌نشين و استانهاي داراي اهالي ترك، از شمال غرب، مركز، جنوب، شمال شرق ايران، ضروري است. پس از قريب به يك قرن اهمال و تعلل در امر مراقبت و توسعۀ زبان تركي در ايران، فرهنگستان زبان و ادب تركي اجراي وظايف انبوهي را بر عهده خواهد داشت. از جمله: تهيۀ راهنماي رسم الخط تركي؛ تهيۀ لغتنامۀ وسيع زبان تركي؛ ايجاد آرشيو كلمات تركي با استفاده از متون كلاسيك زبان تركي و استفاده از آن در امر تشكل زبان ادبي معيار تركي؛ تلاش براي رشد دادن، مكتوب نمودن و شكوفائي تمام لهجه‌هاي تركي رايج در ايران، بهره‌بردارى صحيح از آنها براي تقويت و تجهيز و غنى ‌ساختن و گستردن دامنۀ كاركرد زبان ادبي و معيار تركي؛ سروسامان دادن به وضعيت تدريس زبان تركي در مدارس، واحدهاي انتخابي زبان تركي در دانشگاهها و زبان معيار تركي مورد استفاده در رسانه‌ها؛ تأسيس واحد واژه‌سازى و واژه‌گزينى به منظور نظارت بر واژه‌سازى و معادل‌يابى در ترجمه از زبانهاى ديگر به زبان تركي با استفاده از لهجه‌هاي تركي موجود در ايران و متون كلاسيك، و در صورت نبود آنها ايجاد نوواژه‌هاي تركي براى حفظ و تقويت بنيۀ زبان تركي در برخورد با مفاهيم و اصطلاحات جديد و تعيين معيارهاى لازم در اين امر؛ تهيه آرشيو كليۀ متون خطي تركي موجود در كتابخانه‌هاي ايران و تصحيح و انتشار آنها؛ حفظ فرهنگهاى مردمى و جمع‌آورى و ضبط و نشر نمونه‌هاي فولكلور تركي، امثال‌ و حكم، اعلام و اصطلاحات تركي از سراسر ايران در همۀ زمينه‌ها و بهره‌بردارى از آنها براى پرورش و تقويت زبان و ادب تركي؛ معرفى و نشر ميراث زبانى و ادبى تركي به ‌صورت اصلى و معتبر؛ سازمان دادن تبادل تجربه‌ها و دستاوردهاى مراكز پژوهشى در حوزۀ زبان و ادب تركي؛ معرفى محققان و اديبان و خدمتگزاران زبان و ادب تركي و حمايت از نشر آثار ايشان و كمك به تأمين وسايل فعاليت علمى و فرهنگى آنان و تقدير از خدمات آنها؛ بررسى و تصويب نتايج فعاليتهاى مراكز پژوهشى و فرهنگى كه براي تهذيب و اصلاح يا توسعه و تقويت زبان تركي مفيد شمرده مى‌شوند و ابلاغ و توصيۀ كاربرد آنها به مؤسسات علمى و فرهنگى و سازمانها و نهادهاى عمومى...
ما به عنوان بخشي از جامعۀ ترك ساكن در ايران، خواستار تشكيل كميته‌اي دولتي براي آماده‌سازي تأسيس فرهنگستان زبان و ادب تركي، تصويب اساسنامۀ آن توسط مراجع قانوني و صلاحيت‌دار از جمله مجلس شوراي اسلامي و مالاً تأسيس فرهنگستان زبان و ادب تركي هستيم.
Petition:
Signature Campaign for the establishment of Turkish Language Academy in Iran

We hereby demand the establishment of an official academy for Turkish language within the country!

This petition campaign has been put up in parallel with the promises of the new president-elect, Mr. Hasan Rowhani, within which the establishment of such an official center was indicated.

Once the number of signatures reached a satisfying level, this national and cultural proposal of the Turkish nation will duly be published as an open-end letter alongside with a copy to be forwarded to the presidential office.

From all the Turks residing within the country, at any region or town, in north-west, center, south, north-east or else, with any accent or dialect being spoken, with any political, ideological dependencies or interests, and any tribal concerns, are expected to be a part of this national-cultural move.

كمپين امضاء براي تاسيس فرهنگستان زبان تركي در ايران

لطفا اطلاع رساني كنيد .

به سايت زير مراجعه نمائيد.

www.tinyurl.com\turkdili

یارپاق لار :

دریافت کد نمایش تبلیغات حیدربابا یه سلام!